Hvad er EFT?

Kort fortalt

–      der bruges ikke nåle
–      der bruges ingen medicin
–      du behøver ikke terapi i månedsvis
–      når problemet først er fjernet, kommer det ikke igen
–      EFT har du altid lige ved hånden

Tanken bag EFT er, at negative tanker og følelser som f.eks. angst, vrede eller sorg kan påvirke din fysiske tilstand og i værste fald gøre dig syg.

EFT bliver også betegnet som energiterapi, og er én af mange teknikker, der arbejder med at frigive netop de energier, der ligger bundet i dine personlige oplevelser og følelser.

Akupunktur uden nåle
EFT er en moderne version af den kinesiske akupunktur, der har rødder mere end 2500 år tilbage i tiden. EFT funger bare uden brug af nåle.

Hjerneskanninger viser, at EFT-tapning rammer centre i hjernen, som man ikke kommer i kontakt med, ved almindelige terapiformer.

Ingen ved endnu helt præcist hvad sker, når man tapper på energibanerne, men der arbejdes ihærdigt på at finde ud af det, specielt i USA og England.

Der findes endnu ikke findes noget endegyldigt svar på hvorfor EFT er så virkningsfuldt. Men prøv det – du vil blive overrasket over virkningen!

Din hjerne er en harddisk
Din hjerne fungerer som harddisken på en computer. Hver eneste dag i dit liv ”lagrer” hjernen informationer, indtryk og følelser.

Tænk bare på, hvor hurtigt du kan finde frem til en bestemt adresse, hvor du har været før, eller hvordan du er i stand til at cykle, når du én gang har lært det.

Din ”harddisk” er i stand til på et splitsekund at søge i dine gemte ”filer” og finde de informationer frem, der ligger lagret.

Du er, hvad du føler
Det samme gør sig gældende for dine følelser. Tænk på, hvordan du føler det, når du ser én, du holder af. Du mærker glæden som en rent fysisk, positiv følelse i din krop.

Desværre er det sådan, at negative og dårlige oplevelser, er dem vi husker bedst og lettest finder frem. Nogle biologer, som arbejder med EFT, mener, at der sætter sig bitte små kemiske spor i vores celler, når vi oplever negative ting.

EFT er et redskab til netop at frigive negative tanker og følelser.

En dårlig oplevelse fører automatisk en negativ følelse med sig. Forestil dig, at du som barn blev forskrækket for en stor hund, der gøede voldsomt og virkede truende. Hvis du ikke får bearbejdet denne oplevelse, vil du blive mindet om den, hver gang du møder en stor hund.

Disse beskeder fra din ”harddisk” er en slags elektriske impulser, der enten at kortslutter din krops energisystem eller skaber en ubalance – ligesom hvis du får virus på computeren. Det er disse afbrydelser i energisystemet, der skaber følelsesmæssige eller fysiske problemer.

Når computeren fryser
Med mindre du får frigivet disse blokeringer, hvor de fleste stammer fra barndommen, vil du forblive låst fast i dit system. Harddisken fryser – og du vil få symptomer som f.eks. lavt selvværd, vrede eller afhængighed.

Da din ”harddisk” ikke er i stand til at skelne mellem, hvad der er godt eller skidt for dig, vil den blive ved med at gentage disse negative mønstre og tanker.

Man hører ofte folk sige ”jeg har altid været bange for…” eller ”jeg kan ikke ændre på det, jeg tænker og føler, for det er sådan, jeg er”.

Tidligere oplevelser kan også udløses af lugte-, syns-, føle- og høresanserne. Hvem kender ikke til at en duft, et billede eller noget musik som udløser gamle minder og masser af følelser, også de negative.

Eksempel på forstyrrelse af energisystemet:

Overbevisning:  Edderkopper vil ALTID være farlige

Man føler ofte både skyld, skam, vrede og frygt efter en sådan reaktion.

Hvad gør EFT?
Når du bruger EFT, tapper du på bestemte punkter i ansigtet og på kroppen,  samtidig med at du fokuserer på det, der er problemet.

Tapningen sender vibrationer rundt i dine energibaner og disse vibrationer ser ud til at frigive energi. På den måde ”genstarter” din harddisk, og dine negative tanker og mønstre forsvinder. Den fjerner også de irrationelle reaktioner, mønstre og tanker og efterlader i stedet sunde og rationelle tanker.

Underbevidstheden er ikke i stand til at skelne mellem rationelle og irrationelle  tanker, følelser og mønstre, det er sandsynligvis derfor det kan være meget svært at slippe af med disse.

Virker det?
Lyder det som magi? Det er præcist hvad det er! Og du får en masse dejlig energi med i købet…

EFT er effektiv hjælp ved en række psykiske og fysiske lidelser
En lang række kliniske tests viser gode og vedvarende resultater ved behandling af stress, smerter, alle former for fobier, spiseforstyrrelser, overvægt,  lavt selvværd, angst, depression, traumer, PTSD, ADHD for blot at nævne nogle.

Men EFT afhjælper også fysiske lidelser som astma og allergi, kræft, sklerose, fibromyalgi, psoriasis og mange mange flere med gode resultater.

Med EFT “tapper” du på akupunktur punkter
Tanken i EFT er, at 
”alle negative tanker, følelser og fysiske 
problemer skyldes en afbrydelse i
 kroppens energisystem”. Og den balance kan EFT så hjælpe med at genoprette.

Kort fortalt “tappes” der på punkter i ansigtet og på kroppen, samtidig med at man har fokus på det, der er det egentlige problem.

Det kan være svært at forstå, men ved at tappe forløses den energi, der ligger bundet i problemet. Derfor vil du som klient opleve store, positive forandringer i både fysiske som psykiske tilstande.

EFT har hjulpet mig på mange forskellige områder af mit liv
Jeg synes også selv, at det kan være svært at forstå. Men jeg er selv et eksempel på, hvor godt EFT virker.

Jeg er selv sluppet af med blandt andet:

  • En årelang astma
  • En dårlig skulder
  • Højdeskræk

Kort sagt er min livskvalitet er blevet væsentlig forbedret efter at have arbejdet med EFT, og jeg har også tabt mig og er blevet sundere.

Jeg ved hvor svært det er at komme sig efter stress, depression og traumer. Derfor har jeg stor interesse i at arbejde med disse problematikker. Et andet speciale er fobier og eksamensangst, hvor jeg også har oplevet fantastiske forandringer hos mine klienter. Derudover er der, som før nævnt, en række andre problemer som teknikkerne kan afhjælpe. Jeg har f.eks. også behandlet søvnløshed, sorg, OCD, smerter og meget meget mere.

Derudover er der som før nævnt en række andre problemer, som EFT kan afhjælpe. Jeg har fx også behandlet for depression, stress, angst, sorg, kroniske smerter og meget mere.

Disclaimer